Bewaar je de arbeidsovereenkomsten bij de loonadministratie?

De Wet arbeidsmarkt in balans wijzigt de differentiatie voor de WW-premie. De werkgever betaalt vanaf 2020 een lage premie voor een werknemer met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dat mag geen oproepovereenkomst zijn, gezien het niet eenduidig vastgelegde aantal uren daarin. Voor nuluren- en min-maxcontracten betaalt de werkgever dus de hoge premie. De werkgever moet de schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd opnemen in zijn loonadministratie en 5 jaar bewaren. De Belastingdienst kan deze ter controle opvragen. De werkgever vermeldt het type overeenkomst op de loonstrook: een onjuiste vermelding kan leiden tot boetes.

Wilt u gratis op de hoogte worden gehouden? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief

Vragen of opmerkingen?
Ik breng u graag in contact met de expert.
Bel 0315-681947 of mail mij.Else Hebinck