Loonadministratie

Een belangrijk voordeel van deze afdeling is dat onze loonadministrateur het programma kent (en dit verregaand voor u kan customizen) maar óók alle regelgeving hieromtrent. Want bij elke vraag op dit gebied komen aan de orde: kan het programma dat, en zo ja, hoe moet dat verwerkt worden en mag dat volgens de regelgeving?

De kennis over regelgeving gaat heel ver. Niet alleen regelgeving over loonheffing is bekend maar ook die over loonsubsidies, Bterregelingen, Sociale verzekeringen (zowel heffing als uitkeringsrechten), etc.

Voeg daarbij de mogelijkheden van integratie in de financiële, project- en productieadministratie en het feit dat dit geheel in de cloud door u is te bedienen.

Vermeldenswaardig is onze unieke module urenverantwoording. In één scherm vult u de mutaties voor de loonadministratie én de projectadministratie (facturering en nacalculatie) in. Zeer efficiënt voor elk projectmatig werkend bedrijf (uitzendbranche, schoonmaakbedrijven, bouw, boekhoudbureau;s, etc.).

Vragen of opmerkingen?
Wij brengen u graag in contact met de expert.
Bel 0315-681947 of mail ons.