Compensatie voor uitbetalen van transitievergoedingen

In 2020 kunnen werkgevers compensatie krijgen voor transitievergoedingen die zij hebben uitbetaald wegens ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid. In 2021 gaat er onder bepaalde voorwaarden ook een compensatieregeling in voor kleine werkgevers.

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers compensatie ontvangen voor de transitievergoedingen bij ontslag na twee jaar arbeidsongeschiktheid. Deze regeling gaat in met terugwerkende kracht. Dit houdt in dat transitievergoedingen die tussen 1 juli 2015 en 31 maart 2020 zijn uitbetaald onder de compensatieregeling vallen. Werkgevers kunnen vóór 1 oktober 2020 compensatie aanvragen voor transitievergoedingen die zij hebben betaald in die periode. De hoogte van de compensatie is afhankelijk van de transitievergoeding die zij aan de werknemer hebben betaald.

Compensatieregeling Transitievergoeding MKB
Naast de compensatieregeling voor transitievergoedingen bij ontslag om langdurige ongeschiktheid start in 2021 de compensatieregeling Transitievergoeding MKB. Deze regeling houdt in dat kleine werkgevers compensatie kunnen krijgen voor transitievergoedingen die zij (of de erfgenamen) moeten uitbetalen wegens beëindiging van het bedrijf wegens pensionering, ziekte of overlijden van de werkgever. Evenals de compensatieregeling bij langdurige arbeidsongeschiktheid is de hoogte van de compensatie afhankelijk van de betaalde transitievergoeding. Er is geen recht op compensatie van de transitievergoedingen met terugwerkende kracht. Voor de compensatieregeling Transitievergoeding MKB is vanaf 2021 een bedrag begroot van € 35 miljoen per jaar.

Wilt u gratis op de hoogte worden gehouden? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief

Vragen of opmerkingen?
Wij brengen u graag in contact met de expert.
Bel 0315-681947 of mail ons.