Update: welke maatregelen kunt u nemen tegen het coronavirus

Zoals u wellicht via de diverse media heeft vernomen helpt de overheid ondernemers die kampen met financiële problemen door het Coronavirus. Inmiddels zijn er een aantal zaken bekend en zal er nog aanvullende informatie beschikbaar komen.

Op dit moment zijn de volgende maatregelen bekend:

1. Werktijdverkorting en WW aanvragen

Mocht deze situatie bij u spelen dan heeft onze specialist reeds telefonisch contact met u opgenomen om de situatie direct met u door te nemen voor het nemen van eventuele vervolgacties. Gisteren werd tijdens de extra persconferentie duidelijk dat het aanvraagproces zoals deze voorheen gold per direct werd ingetrokken en er uiterlijk morgen bekend zal worden hoe de vernieuwde procedure eruit zal komen te zien. De ingediende aanvragen blijven voor alsnog van kracht. Mocht uw situatie wijzigen verzoeken wij u contact met onze specialist op te nemen.

2. Fiscale maatregelen

Door het Coronavirus zal uw onderneming mogelijk te maken krijgen met een terugloop van de activiteiten. Hierdoor kan uw liquiditeitspositie tijdelijk onder druk komen te staan. Organisaties en IB-ondernemers kunnen bij de belastingdienst vragen om uitstel van betaling van:
– inkomstenbelasting
– vennootschapsbelasting
– omzetbelasting
– loonbelasting

De invorderingsrente wordt hierbij tijdelijk verlaagd. Dit schriftelijke verzoek kunnen wij voor u indienen inclusief de daarvoor benodigde derden verklaring.

3. BBZ
Er komt een tijdelijke inkomensondersteuning voor zelfstandige ondernemers met een levensvatbaar bedrijf die tijdelijk in de knel zitten. Deze regeling geldt ook voor ZZP-ers. Onder voorwaarden kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (BBZ). Dit is een tijdelijke tegemoetkoming voor ondernemers die in zwaar weer verkeren in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. De regeling is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar wordt sneller behandeld en verstrekt. U kunt de tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente, waar u staat ingeschreven.

De verschillen met de huidige BBZ regeling:
– de toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor snelle behandeling van aanvragen mogelijk is
– binnen 4 weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Daarbij kan met voorschotten worden gewerkt.
– de inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijk regeling geen sprake van vermogens- of partnertoets
– bij de verstrekking voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen
– bij de verstrekking van de lening voor bedrijfskapitaal geldt bovendien een lager rentepercentage dan bij de normale Bbz.

4. Eenvoudiger lenen met overheidsgarantie voor het MKB

Heeft uw MKB-bedrijf een gezond toekomstperspectief maar komt u in liquiditeitsproblemen door het Coronavirus? U kunt tijdelijk (tot 1 april 2021) onder gunstigere voorwaarden gebruikmaken van de Borgstelling MKB-Kredieten (BMKB). Met deze regeling staat de overheid voor een deel borg voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de financier (meestal de bank) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. De borgstellingsregeling kunt u gebruiken voor een overbruggingskrediet of een verhoging van een rekening-courantkrediet bij uw financier, met een maximale looptijd van 2 jaar.


Maatregelen binnen MuldersGroep
Ook wij willen maximaal bijdragen aan een goede gezondheid en volgen de adviezen van de Rijksoverheid op. Dit betekent dat wij fysiek contact zullen beperken en daar waar mogelijk vanuit huis werken. Ons kantoor blijft overigens wel geopend op de reguliere openingstijden. Wel volgen we het advies op dat wat op telefonische en/of digitale wijze kan, we dat ook op deze manier zullen doen. Voor bovenstaande economische maatregelen zal het secretariaat u doorverbinden naar de desbetreffende specialist.

 

Wilt u gratis op de hoogte worden gehouden? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief

Vragen of opmerkingen?
Wij brengen u graag in contact met de expert.
Bel 0315-681947 of mail ons.