Check per 1 maart melding buitenlandse opdrachtnemer!

Als een organisatie werkt met opdrachtnemers uit het buitenland, moet de opdrachtgever vanaf 1 maart controleren of zij zich wel inschrijven bij het online meldpunt van de overheid. Doet hij dat niet, dan kan hem dat duur komen te staan. Hij is dan mede aansprakelijk en kan een fikse boete krijgen.

Per 1 maart 2020 geldt door een wijziging van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) een meldingsplicht voor buitenlandse dienstverleners en zelfstandigen die in Nederland een tijdelijke opdracht uitvoeren. Organisaties hebben vanaf die datum daardoor 3 nieuwe verplichtingen als zij zakendoen met een buitenlandse opdrachtnemer. Ze moeten dan namelijk:

  • controleren of de opdrachtnemers zich inschrijven bij het nieuwe online meldloket van de overheid;
  • controleren of de gegevens die de buitenlandse opdrachtnemer invoert wel correct zijn en;
  • de gegevens die de opdrachtnemer invoert, corrigeren als dat nodig is.

Doet de opdrachtgever dat niet, dan is hij mede aansprakelijk voor de foutieve gegevens en kan hij een flinke boete krijgen.

Veel partijen kunnen controleren
Inspectie SZW controleert of de buitenlandse opdrachtnemer zich aan de regels houdt, maar ook of de Nederlandse opdrachtgever de wetgeving niet ontduikt. Daarnaast hebben ook de Belastingdienst en Sociale Verzekeringsbank (SVB) direct toegang tot de meldingen en kan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gegevens opvragen uit het meldloket als een gedetacheerde vreemdeling een verblijfsvergunning nodig heeft. Verder mogen vakbonden en werkgeversorganisaties gegevens opvragen uit het meldloket om naleving van de cao-bepalingen te controleren.

Wilt u gratis op de hoogte worden gehouden? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief

Vragen of opmerkingen?
Wij brengen u graag in contact met de expert.
Bel 0315-681947 of mail ons.